VIDEO

Clip Vạn Tường

Tư vấn trực tuyến

Tuyển sinh 2015

 Hội nghị Tổng kết Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Du lịch

Hội nghị Tổng kết Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng và Trung...

Thứ Năm, 01/10/2015

Căn cứ thông tư số 25/2011/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng; nhằm tổng kết hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường...

Xem chi tiết

Báo online

Hội nghị Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đào tạo khối ngành Kỹ thuật Công nghệ

Hội nghị Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên...

Thứ Năm, 01/10/2015

Hội nghị Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đào tạo khối ngành Kỹ thuật Công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG...

Xem chi tiết

liên kết đối tác